:: dostęp do poczty e-mial poprzez stronę internetową

Poczta e-mail dostępna jest także porpzez stronę internetową. Aby w ten sposób skorzytać z poczty należy w przeglądarce internetowaj (Internet Explorer, FireFox, Chrome lub innej) wpisać adres: www.twoja_domena/poczta. Uruchomi się klient poczty RoundCube, gdzie podajemy nazwę konta (adres e-mail) i hasło.

Klient poczty RoundCube pozwala na zmianę hasła dostępu do skrzynki. W tym celu wybieramy w górnym menu (po prawej) Ustawienia i Hasło w bocznym menu (po lewej).