:: konfiguracja programu pocztowego Outlook Express przy korzystaniu z połączenia TP S.A.

Wybierz z menu Narzędzia.

Następnie Konta.

Wybierz klawisz Dodaj i Poczta...

W oknie, które otworzy się, podaj Imię i Nazwisko lub inna nazwę, która będzie wyświetlana u adresata, np. Biuro.

Podaj adres e-mail.

Wpisz nazwę serwera poczty przychodzącej POP3 oraz poczty wychodzacej SMTP. Nazwy są skonstruowane wg schematu mail.twoja_domena.pl.

Podaj nazwę swojego konta i hasło. Nazwą konta jest zawsze Twój adres e-mail.

Zamknij okno Kreatora.

Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane. Teraz zaznacz twoje konto i wybierz klawisz Właściwości.

Wybierz zakładkę Serwery.

W nowej zakładce zaznacz Serwer wymaga uwierzytelnainia.

Wybierz zakładkę Właściwości.

Zmień port Poczty wychodzacej (SMTP) z 25 na 587.

Zamknij okno Właściwości.

Zamknij kolejne okno kalwiszem Zamknij. Teraz możesz korzystać ze swojego konta.