:: konfiguracja programu pocztowego Windows Mail

Wybierz z menu Narzędzia, następnie Konta...

 

Następnie w oknie Konta internetowe wybierz klawisz Dodaj.

 

Wybierz typ konta Konto e-mail, następnie wybierz klawisz Dalej.

 

W oknie, które otworzy się, podaj Imię i Nazwisko lub inną nazwę, która będzie wyświetlana u adresata, np. Biuro, Jan Kowalski.

 

Podaj swój adres e-mail.

 

Wpisz nazwę serwera poczty przychodzącej POP3 oraz poczty wychodzacej SMTP. Nazwy są skonstruowane wg schematu mail.twoja_domena.pl. Koniecznie zaznacz Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania.

 

Podaj nazwę swojego konta i hasło. Nazwą konta jest zawsze Twój adres e-mail. Zaznacz Zapamiętaj hasło, aby ni epodawac je przy każdej próbie sprawdzenia poczty.

 

Po zamknięciu poprzedniego okna powrócisz do okna z kontami internetowymi. Wybierz konfigurowane konto, a następnie klawisz Właściwości.

 

W przypadku, gdy korzystasz z internetu dostarczanego przez Orange (np. Neostrada) zmień standardowy port poczty wychodzącej SMTP z 25 na 587. Po zamknięciu okna możesz już korzystać z poczty.