:: FTP: Konfiguracja połączenia FTP w programie Total Commander

Wybierz z menu Sieć / FTP Połączenie lub skorzystaj ze skrótu Ctrl+F

Następnie w oknie, które otworzy się kliknij klawisz Nowe połączenie

Uzupełnij pola jak pokazano powyżej, tj. Sesja: krabb; Nazwa hosta: ftp.krabb.net; Użytkownik: pliki@krabb.net; hasło: xxxxx (dostępne po kontakcie z administratorem serwera). W przypadku kłopotów podczas połączenia z serwerem zalecane jest właczenie: "Użyj trybu pasywnegodo transferu (jak w przglądarce WWW)". Zatwierdź klawiszem OK.

Wybierz sesję krabb i kliknij kalwisz Połącz.

Po nawiązaniu połączenia można korzystać z zasobów serwera FTP.